Ervaring overdragen

De vorm van psychosociale therapie die ik toepas, is ervaringsgericht. Dat wil zeggen dat het niet bij praten over blijft, maar dat je werkelijk gaat ervaren hoe je in het leven staat. Het werken aan de problemen/vragen wordt zo direct herkenbaar en levendig. Emoties zoals verdriet, boosheid en pijn worden in het hier en nu opnieuw ervaren. De therapie helpt je om je bewust te worden van waarom je de dingen doet zoals je ze doet en waarom je reageert zoals je reageert. 

Deze bewustwording zorgt ervoor dat je je eigen kwaliteit en kracht (beter) gaat zien en voelen, en brengt je dichter bij de oplossing voor de problemen/vragen waarmee je  binnenkomt. De therapeutische situatie biedt de gelegenheid om nieuwe reacties uit te proberen, waardoor gelegenheid ontstaat om levenssituaties anders te gaan ervaren. Wanneer je iets écht ervaren hebt ( in je lichaam en in je gevoel ) gebeurt er iets anders met je dan, dat je er alleen over praat. Je gedragsverandering komt dan uit een diepere laag en is daarom meer blijvend.

Therapie bevrijdt je zo niet alleen van ongewenste patronen en gevoelens, maar wordt ook een leerproces. Je leert om ( weer) de moed op te brengen om je eigen authentieke grenzen te respecteren. De ervaringen die je zo opdoet kunnen vervolgens op meer levensterreinen worden ingezet. Zo sta je in je kracht.  Door opnieuw te leren voelen gaat je energie opnieuw stromen en kan er weer verbinding ontstaan met je hart. Verbinding maken met je hart is in mijn ogen waar het omgaat.

Heel concreet: Therapie gaat verder dan hulpverlening of training. Het is een proces waarbij je in toenemende mate je oorspronkelijke spoor terugvindt en nieuwe hanteringsmethoden aanleert. Je komt vaardiger uit de therapie. Geen zweverigheid, maar een doelgericht traject waarbij je door mij wordt begeleid met kennis, ervaring, inzet en zorgvuldige, persoonlijke aandacht. Een traject waarmee je zelf aan de slag kunt. 

Website door Buro TARGET