Basisprincipes van mediation bij  www.zieanderezijde.nl

Vrijwillig en vrijblijvend, maar wel met commitment.

  • Partijen dienen in principe allemaal in te stemmen met een mediation en niemand kan hun een bepaalde oplossing opdringen. Tot het moment van van ondertekening van een vaststellingsovereenkomst zijn partijen niet gehouden aan tijdens de mediation gedane en ingenomen standpunten. 
  • Alle betrokkenen, inclusief de mediator, kunnen ten alle tijden besluiten met de mediation te stoppen. Als er eenmaal een mediationovereenkomst is ondertekend, dan geldt er wel een inspanningsverplichting en worden betrokkenen geacht actief mee te werken om de mediation voortvarend te laten verlopen.

Beslotenheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding 

  • Partijen moeten toestemming gevenindien anderenbij de mediation worden betrokken dan de partijen zelf, hun adviseurs en de mediator. Partijen, de mediator en anderen die bij de mediation zijn betrokken, ondertekenen een geheimhoudingsverklaring deze is opgenomen in de mediationovereenkomst en bieden elkaar vertrouwelijkheid naar derden.

Het gaat om de toekomst, belangen, eigen beslissingen en oplossingen van de betrokken partijen zelf.

  • Het conflict of geschil en de verantwoordelijkheid voor de oplossing daarvan blijven tijdens de mediation bij de partijen zelf. De oplossingen tijdens de mediation baseren zich op de belangen van beide partijen en waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

Partijen communiceren direct met elkaar en de mediator.

  • Naast contact met de mediator is er direct persoonlijk contact tussen de partijen onderling.

Separaat met partijen spreken in een casus is mogelijk.

  • De mediator kan in bepaalde casussen ervoor kiezen om separate gesprekken te voeren met partijen. En zo de werkelijke belangen en blocking issues van partijen bij mediation betrekken. Tevens kan de mediator met beide partijen in vertrouwen opties voor de oplossing exploreren. De mediator kan zo als het ware aan beide kanten van de onderhandelingstafel zitten.
Website door Buro TARGET